Hoạt động của Đảng ủy khối

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội tổ chức họp sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
Ngày đăng 08/10/2018 | 03:50

Thực hiện Quy chế làm việc và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, chiều ngày 26/9/2018 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã họp sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, UBKT Đảng ủy cơ sở đã thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng và 28 đảng viên, kết luận các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chưa đến mức thi hành kỷ luật. UBKT Đảng ủy Khối thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên, kết luận có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu các tổ chức và cá nhân được kiểm tra nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Cấp ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối kiểm tra 126 lượt tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, trong đó: Cấp ủy và UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra 19 tổ chức đảng; cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 107 lượt tổ chức đảng. Cấp ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra việc thu nộp và sử dụng đảng phí đối với 127 tổ chức đảng và 2.936 đảng viên, UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra đối với 04 chi, đảng bộ trực thuộc.

Công tác giám sát chuyên đề được cấp ủy, UBKT Đảng ủy các cấp thực hiện theo đúng kế hoạch. 9 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ ĐUK đã giám sát 03 tổ chức đảng, 03 đảng viên là Bí thư Đảng ủy cơ sở trực thuộc. Cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở đã giám sát 94 tổ chức đảng và 139 đảng viên; cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 03 đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, UBKT Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật 02 đảng viên bằng hình thức “khai trừ”.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm của UBKT Đảng ủy Khối tập trung vào các vấn đề như: Chủ động tham mưu giúp cấp ủy và tích cực hướng dẫn, chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; Kiện toàn UBKT các cấp bảo đảm đủ số lượng và chất lượng; Tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp ủy và kiểm tra các cấp về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng tình hình và nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16.10.1948-16.10.2018).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Xô - Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đánh giá cao những kết quả mà Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối đã thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2018, bám sát kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất phát sinh theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối tiếp tục rà soát Kế hoạch công tác năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm./.

 

 

Tin và ảnh: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối

 

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp tiêu biểu