Hoạt động của Đảng ủy khối

Hội đồng Khoa học công nghệ Thành phố thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội
Ngày đăng 08/10/2018 | 04:10

Hội đồng Khoa học công nghệ Thành phố thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội “Tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong tình hình hiện nay”.

Trên cơ sở thực tiễn hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường, xây dựng văn hóa doanh nghiệp là vô cùng quan trọng trong sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp trong Khối nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung. Sáng ngày 03/10/2018, tại hội trường Sở khoa học và công nghệ Hà Nội, thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí  Nguyễn Việt Xô - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội báo cáo đề xuất với Hội đồng Khoa học Thành phố về nhiệm vụ khoa học và công nghệ sẽ triển khai trong năm 2019 - 2020 “Tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong tình hình hiện nay”.

Đ/c Nguyễn Việt Xô - Bí thư Đảng ủy Khối trình bày nhiệm vụ khoa học công nghệ

trước Hội đồng Khoa học công nghệ Thành phố.

 

Hội đồng Khoa học công nghệ gồm 05 thành viên do PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ - nguyên UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng, đã tiến hành đánh giá, thẩm định và định hướng cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Đảng ủy Khối như sau:

1. Trong quá trình nghiên cứu, làm rõ cơ sở chính trị, pháp luật, lý luận và thực tiễn, trong đó nhấn mạnh các tiêu chí cần đánh giá.

2. Đánh giá thực trạng lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đối với công tác bảo vệ môi trường và văn hóa doanh nghiệp để làm rõ mặt ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục.

3. Dự báo nhân tố tác động đến công tác lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng đối với công tác bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

4. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo chỉ đạo của tổ chức cơ sở đảng đối với công tác bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

5. Sản phẩm của nhiệm vụ khoa học công nghệ gồm: Xây dựng các quy chế, quy định về công tác bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp thuộc Khối.

 

Bài và ảnh: Văn phòng Đảng ủy Khối

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp tiêu biểu