Tin tức nổi bật

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội
Ngày đăng 06/09/2018 | 05:24

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/BCĐTP, ngày 14/8/2018 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Thành phố). Sáng ngày 05/9/2018, đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Thành phố chủ trì Hội nghị kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thành uỷ; Thành Đoàn Hà Nội; tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội có đồng chí Nguyễn Việt Xô - Bí thư Đảng uỷ Khối, tập thể Ban Thường vụ và cấp uỷ của 02 tổ chức cơ sở đảng trong 02 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Tạ Văn Được - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội. Báo cáo khẳng định, trong thời gian qua Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội thực hiện rất nghiêm túc Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và đạt được kết quả cao; đồng thời đã cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội bằng việc ban hành Kế hoạch số 37-KH/ĐUK, ngày 02/02/2018 về việc “Dự sinh hoạt chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội năm 2018”; Kế hoạch số 38- KH/ĐUK, ngày  09/3/2018 về “Khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội năm 2018” đối với 14 tổ chức đảng năm 2017 được đánh giá phân loại ở mức "hoàn thành nhiệm vụ". Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát, dự sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ đồng thời phân công các đồng chí UVBCH, UVBTV Đảng ủy Khối phụ trách cơ sở có trách nhiệm nắm bắt tình hình và thường xuyên báo cáo với Đảng ủy Khối nhằm đánh giá đúng thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ cũng như có những giải pháp chỉ đạo đối với những hạn chế, tồn tại trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ, nhất là các chi bộ có vấn đề nổi cộm, cần được quan tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo, phản ánh đóng góp ý kiến rất sôi nổi với Đoàn kiểm tra về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác phát triển đảng viên, công tác kiểm tra giám sát. Có 03 ý kiến phát biểu của đại diện cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối về việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của tổ chức đảng gặp phải sau tiến hành cổ phần hóa; kiến nghị việc nhất thể hóa chức danh Bí thư với Chủ tịch HĐQT, Bí thư với Tổng giám đốc, Giám đốc và đề xuất một số nội dung liên quan đến mô hình tổ chức bộ máy trong các doanh nghiệp có tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối sau khi cổ phần hoá.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Trưởng đoàn công tác số 1 Ban Chỉ đạo Thành phố phát biểu ghi nhận và đánh giá cao kết quả, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU và Nghị quyết 15-NQ/TU của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội, các ý kiến đóng góp, bổ sung đã làm rõ thêm được các vấn đề mà Đoàn kiểm tra đặt ra; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Khối trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và chủ doanh nghiệp về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân; tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU và Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy; phân công cán bộ theo dõi cơ sở, qua đó nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy và tổ chức đảng; duy trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố để đề xuất thi đua, khen thưởng kịp thời đối với các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng về việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp; giúp cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc cổ phần hóa doanh nghiệp hiện nay, từ đó làm giảm các biểu hiện tiêu cực, mất đoàn kết, giảm tổ chức đảng yếu kém.

- Đồng tình, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, trong đó khẳng định mô hình tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã phát huy hiệu quả, kết nối các doanh nghiệp. Qua đó kiến nghị, đề xuất với Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nói chung và các doanh nghiệp  trực thuộc Khối nói riêng đang gặp phải.

Đồng chí Nguyễn Việt Xô - Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Thành phố và khẳng định: Trong thời gian tới, tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Khối phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Thành uỷ giao, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày một phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, thi đua lập thành tích thiết thực hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội (2009 - 2019)./.

 

Bài và ảnh: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp tiêu biểu