Đoàn thanh niên khối

Hội nghị giao ban Khối công nhân viên chức Thủ đô Quý IV/2016

Ngày đăng 16/01/2017 | 05:12 PM
Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Hà Nội đăng cai tổ chức thành công Hội nghị giao ban Khối công nhân viên chức Thủ đô Quý IV năm 2016.