Chính trị

Tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác trong giai đoạn cách mạng mới

Ngày đăng 11/06/2019 | 10:34 AM
50 năm thực hiện bản Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức Đảng ôn lại lời căn dặn của Người, tự soi lại mình, tiếp tục thực hiện Di chúc của...

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng 18/10/2019 | 04:24 PM
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, sáng ngày 18/10/2019 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2019, triển khai...

Ngăn chặn hiện tượng bè phái, lũng đoạn công tác cán bộ

Ngày đăng 14/10/2019 | 10:58 AM
Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng ta rút ra kết luận: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong...

Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Ngày đăng 24/09/2019 | 02:45 PM
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TƯ "Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền".

Ngăn lòng tham danh vọng, chặn chạy chức, chạy quyền

Ngày đăng 07/10/2019 | 02:59 PM
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

Xây dựng Đảng vững mạnh, vị thế đất nước ngày càng nâng cao

Ngày đăng 21/08/2019 | 10:48 AM
Cùng với công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, thành tựu nổi bật thứ ba trong nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc xây dựng Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh,...

Vì phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào

Ngày đăng 23/08/2019 | 10:47 AM
Đọc Điếu văn tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9-9-1969, đồng chí Lê Duẩn đã nêu 5 lời thề của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta với Người. Trong đó nhấn mạnh: “Đem hết sức mình tiếp tục...

Tiếp tục thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quý II và 9 tháng cuối năm 2019 (*)

Ngày đăng 11/04/2019 | 10:15 AM
Ngày 10-4, sau một buổi sáng làm việc với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, Hội nghị lần thứ mười tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, diễn ra tại trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 219,...

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Những giá trị cốt lõi của Di chúc

Ngày đăng 20/06/2019 | 02:49 PM
Tháng 5-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo Di chúc với tiêu đề “Tuyệt đối bí mật”, một văn kiện lịch sử vô giá thể hiện tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Bác với Tổ quốc,...

Công tác Đảng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước: Nhìn từ Hà Nội

Ngày đăng 20/05/2019 | 09:08 AM
Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XV về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa...

Chủ động phòng ngừa, kiên quyết tẩy trừ cán bộ, đảng viên tha hóa đạo đức, lối sống

Ngày đăng 10/06/2019 | 10:59 AM
Tha hóa đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đặc biệt là ở những người giữ cương vị lãnh đạo quản lý quan trọng sẽ gây tác hại lớn, trực tiếp làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối...

Công tác Đảng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước: Nhìn từ Hà Nội. Bài 2: Nỗ lực vượt lên khó khăn

Ngày đăng 21/05/2019 | 09:14 AM
Đã hơn 7 năm đi vào cuộc sống, nhưng việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà...

Khắc phục từng hạn chế, khuyết điểm

Ngày đăng 09/04/2019 | 04:11 PM
Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội đã cho thấy quyết tâm và ý thức trách nhiệm cao. Không chỉ thẳng thắn khi kiểm điểm tự...

Nhận diện bệnh “đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức”

Ngày đăng 24/04/2019 | 09:34 AM
Một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo...

Xuất bản cuốn sách "Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Ngày đăng 12/04/2019 | 09:13 AM
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đổi mới để phục vụ nhân dân tốt hơn

Ngày đăng 15/03/2019 | 03:00 PM
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII, với chuyên đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư...

Nêu cao cảnh giác, ngăn chặn kịp thời việc bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày đăng 11/03/2019 | 04:43 PM
Một trong 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra là: Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp...

Không dùng cán bộ “chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu”

Ngày đăng 22/03/2019 | 09:07 AM
Sáng 21-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị...

Rèn tư duy khoa học, phát huy dân chủ để ngăn chặn bệnh “duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình”

Ngày đăng 18/03/2019 | 11:02 AM
Một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị mà Nghị quyết số 04-NQ/TƯ về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,...

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày thứ hai: Không đạt được thỏa thuận chung

Ngày đăng 28/02/2019 | 03:18 PM
Kết thúc ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, hai bên đã...

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp tiêu biểu