Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII: Nhân lên giá trị tốt đẹp

Ngày đăng 15/05/2018 | 09:36 AM
Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sau hai năm triển khai thực hiện đã trở thành mục tiêu học...

Khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày đăng 19/04/2018 | 08:56 AM
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần đại đoàn kết và đã khẳng định: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”. Học tập, làm theo...

Siết chặt kỷ luật, khẳng định niềm tin

Ngày đăng 05/04/2018 | 03:09 PM
Chống tham ô, lãng phí là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Người luôn cổ vũ nhân dân giám sát công việc của Đảng, Chính phủ, kiên quyết đấu tranh phòng,...

Đổi mới công tác đánh giá cán bộ

Ngày đăng 09/03/2018 | 09:38 AM
Tầm quan trọng của việc sử dụng, bố trí cán bộ từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ và nhắc nhở: Cân nhắc và khéo dùng cán bộ, dùng đúng cán bộ là trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, bởi vì không...

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Ngày đăng 12/03/2018 | 09:31 AM
TP Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, coi đây là mấu chốt để thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”. Trong...

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu

Ngày đăng 27/11/2017 | 11:02 AM
Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 là: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư...

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập Chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày đăng 20/01/2017 | 05:04 PM
Ngày 19/01/2017, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa...

Giá trị nhân văn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về Thương binh - Liệt sĩ

Ngày đăng 24/07/2017 | 03:30 PM
Từ đau thương, mất mát của dân tộc và nỗi đau chiến tranh của nhân loại, Hồ Chí Minh đã tiếp cận sâu sắc mẫu số chung của lòng nhân ái, tính nhân bản, nhân văn. Điều này không chỉ thể hiện trong...

Khắc phục tính hình thức

Ngày đăng 11/05/2017 | 05:43 PM
Nhằm khắc phục tính hình thức trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giải pháp quan trọng là xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức...

Siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm

Ngày đăng 25/05/2017 | 03:09 PM
Là một trong hai cục thuế địa phương có số thu ngân sách lớn nhất cả nước, kể từ năm 2011 đến nay, thu ngân sách hằng năm do Cục Thuế TP Hà Nội thực hiện luôn đạt trên 100.000 tỷ đồng. Làm theo lời...

Chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm

Ngày đăng 23/05/2017 | 10:25 AM
Đã xuất hiện những mô hình hay, cách làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao...

Giữ nghiêm kỷ luật - từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến quyết tâm của Đảng ta hiện nay

Ngày đăng 19/05/2017 | 09:16 AM
Đảng là đội tiên phong, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, do đó, Đảng phải là một tổ chức trong sạch, vững mạnh. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý...

Bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, thiết thực và lan tỏa trong học tập và làm theo Bác

Ngày đăng 18/05/2017 | 04:41 PM
Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Một năm qua, với tinh thần nghiêm túc, Đảng bộ TP Hà Nội đã đưa...

Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác chính là làm tốt công việc của mình

Ngày đăng 15/05/2017 | 05:11 PM
Đó là lời chia sẻ của hầu hết các tấm gương điển hình tại buổi “Giao lưu điển hình tiêu biểu học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Trao Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu cho một cá nhân

Ngày đăng 27/04/2017 | 11:16 AM
Thực hiện Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 14-4-2017, chiều 26-4, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố đã tổ chức trao Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho ông...

Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta

Ngày đăng 04/04/2017 | 11:08 AM
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn vào lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực...

Từ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và tình cảm thiêng liêng

Ngày đăng 30/03/2017 | 09:24 AM
1. Vấn đề học tập và làm theo Bác trong Đảng và xã hội ta đã có một quá trình lịch sử liên tục, lâu ...

Nhận diện cá nhân chủ nghĩa

Ngày đăng 21/03/2017 | 02:00 AM
Điểm mới của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự...

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp tiêu biểu