Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Ngày đăng 19/04/2018 | 08:56

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần đại đoàn kết và đã khẳng định: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”. Học tập, làm theo lời dạy của Bác, việc khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã được các cấp ủy cùng MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội TP Hà Nội chú trọng thực hiện, phối hợp chặt chẽ, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi” ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực. Ảnh: Viết Thành


Đoàn kết thi đua

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của TP Hà Nội, trong quý I-2018, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động tham mưu cho Thường trực Thành ủy, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của UBND thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đoàn kết, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2018, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước.

Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, hội viên, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện văn hóa ứng xử văn minh, thanh lịch của người Hà Nội.

Đặc biệt, các đoàn thể cũng đã nỗ lực tuyên truyền, vận động, tổ chức để đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội về những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Qua đó đã phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước một số vấn đề nhằm hoàn thiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Nhận xét về hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong quý I-2018, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Lao động giỏi”; “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Phụ nữ Thủ đô đổi mới, sáng tạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp”; “Cựu chiến binh gương mẫu”... ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, trọng tâm trong thực hiện.

Trong đó, nổi bật là việc MTTQ và tổ chức chính trị xã hội các cấp đã tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” của thành phố, đã thu được hơn 37,5 tỷ đồng. Những kết quả này đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Thủ đô trong quý I-2018.

Phát huy sức mạnh tập thể

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”. Học tập, làm theo lời dạy của Người, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc triển khai các hoạt động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, kết quả hoạt động trong quý I-2018 cho thấy, mỗi đoàn thể đều đã đổi mới hoạt động và có sản phẩm riêng, nổi bật của mình nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia.

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, trong quý II-2018, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của thành phố. Trong đó cần đặc biệt lưu ý các nhiệm vụ liên quan đến đời sống dân sinh. Các hoạt động này nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, tạo đà thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cần chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình dư luận xã hội, dự báo kịp thời các vấn đề mới phát sinh để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp xử lý hiệu quả, tránh xảy ra “điểm nóng”; đồng thời kiên quyết đấu tranh chống mọi hoạt động phá hoại, gây rối của các đối tượng cơ hội chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; giám sát việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền”... bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức. Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của năm 2018.
 
Nguồn: Hà nội mới Online

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp tiêu biểu